4KwerURJz0w

Sven Kreft, Head of Pro­duct Line Soft­ware, erklärt, war­um die Wago Cloud per­fekt geeig­net ist, um Maschi­nen und Anla­gen #open­an­de­a­sy an das IoT-Umfeld anzu­bin­den.